การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2566    เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD 8
  7 มี.ค. 2566    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15
  9 ม.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 30
  22 ธ.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 24
  1 ธ.ค. 2565    เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 แห่งในเขตอำเภอปรางค์กู่ ขอเชิญร่วมงาน และชมการประกวดควายยักษ์ วัวงาม เมืองเก่าปรางค์กู่ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17-18 43
  1 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 51
  8 ก.ค. 2565    รายงานผลการจัดทำแบบประเมินสาธารณะขั้นต่ำเพื่อประกันคุณภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 103
  9 พ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องในเขตอำเภอปรางค์กู่ และอำเภอใกล้เคียง ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 173
  1 เม.ย. 2565    มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 152
  28 มี.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ #กำหนดรับสมัคร 166

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 396814 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน