การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD     รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565     การดำเนินการตามนโยบายหรือบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ปี 2566      
 
 
 
   


๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รนตะกมลเศรษฐ์ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566...

10 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมภายในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่และโรงพยาบาลปรางค์กู่ ออกตรวจร้านส้มตำด้วยปลาร้าสุกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ...


๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รนตะกมลเศรษฐ์ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566...

10 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมภายในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่และโรงพยาบาลปรางค์กู่ ออกตรวจร้านส้มตำด้วยปลาร้าสุกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมคณะผู้บริหาร นำ อสม.ในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2566 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดย นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่พนักงานจ้างและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเดินขบวน "กีฬาสิงห์สัมพันธ์คัพครั้งที่ 23"...

19-21 มกราคม 2565เทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และพี่น้องในเขตเทศบาลทั้ง 2 เขต ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปรางค์กู่...
 
 
1 มิ.ย. 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้แอปพลิ...
7 มี.ค. 2566 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำงวดปีงบประมาณ ...
9 ม.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่
22 ธ.ค. 2565 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
1 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 แห่งในเขตอำเภอ...
1 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
31 ต.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
4 ต.ค. 2565 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 แบบ สขร.
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 396759 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน