การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ     ประกาศตามหาเจ้าของสุนัข ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่     ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566      
 
 
 
   


19 กันยายน 2566 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดศรีสะเกษได้มีการประชุมหารือครั้งที่ 3/2566 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566...

๓ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ...

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ...


19 กันยายน 2566 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดศรีสะเกษได้มีการประชุมหารือครั้งที่ 3/2566 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566...

๓ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ...

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รนตะกมลเศรษฐ์ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566...

10 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมภายในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่และโรงพยาบาลปรางค์กู่ ออกตรวจร้านส้มตำด้วยปลาร้าสุกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมคณะผู้บริหาร นำ อสม.ในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2566 ...
 
 
15 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื...
3 ส.ค. 2566 ประกาศตามหาเจ้าของสุนัข ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
30 มิ.ย. 2566 ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน...
30 มิ.ย. 2566 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้...
23 มิ.ย. 2566 30 มิถุนายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566...
7 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำห...
31 ต.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
4 ต.ค. 2565 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 แบบ สขร.
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 406577 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน