การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ต.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 42
  12 ต.ค. 2565    ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 51
  12 ต.ค. 2565    ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน 49
  12 ต.ค. 2565    ร่างรับฟังคำวิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 44
  4 ต.ค. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 แบบ สขร. 39
  7 ก.ย. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 แบบ สขร. 37
  4 ส.ค. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 แบบ สขร. 34
  7 ก.ค. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 แบบ สขร. 23
  6 มิ.ย. 2565    รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 แบบ สขร. 23
  17 พ.ค. 2565    สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่สัญญา 09/2565 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 396756 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน