การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ธ.ค. 2564    29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่4 /2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 65
  30 ส.ค. 2564    30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 64
  13 ส.ค. 2564    30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 63
  20 ก.ค. 2564    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ 267
  12 พ.ค. 2564    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๔ 177
  5 พ.ค. 2564    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 183
  29 ธ.ค. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ 168
  28 ส.ค. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ( ครั้งที่ ๓ ) 178
  21 ส.ค. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ 2 211
  14 ส.ค. 2563    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ 172

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 396789 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน