การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 มี.ค. 2567    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 30
  23 ก.พ. 2567    1 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 3
  21 ธ.ค. 2566    26 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 4
  20 ก.ย. 2566    6 Items ตัวช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 6
  15 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ 155
  6 ก.ย. 2566    ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 74
  6 ก.ย. 2566    คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 65
  25 ส.ค. 2566    30 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2566 (ครั้งที่ 3) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 1
  23 ส.ค. 2566    รวมไม้เด็ด จัดการฝุ่น PM 2.5 6
  23 ส.ค. 2566    28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 461945 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน