การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566     คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ     คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย 2567      
 
 
 
   


5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

2 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่กิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ...


5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

2 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่กิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ร่วมกับส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วมพิธีวางพานดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม “โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566”...

5 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2567...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่และเทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...
 
 
26 มี.ค. 2567 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำงวดปีงบประมาณ...
15 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื...
6 ก.ย. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปรางค์กู่
6 ก.ย. 2566 คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 ส.ค. 2566 ประกาศตามหาเจ้าของสุนัข ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
30 มิ.ย. 2566 ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน...
15 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจรา...
13 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม/สร้างถนนคอ...
4 มี.ค. 2567 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวา...
28 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม/ส...
23 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน...
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 438978 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน