การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  28 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่     ร่างขอบเขตของงาน     เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding)      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหารและข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางฯพระบรมราชินี...

30 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างฯ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จัดงานสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567...

13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...


เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหารและข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางฯพระบรมราชินี...

30 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างฯ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จัดงานสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567...

13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...

5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

2 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่...

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่กิจกรรม "MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ...
 
 
21 มิ.ย. 2567 28 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสาม...
26 มี.ค. 2567 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ประจำงวดปีงบประมาณ...
23 ก.พ. 2567 1 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัย...
21 ธ.ค. 2566 26 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมั...
20 ก.ย. 2566 6 Items ตัวช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5
15 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื...
12 มิ.ย. 2567 ร่างขอบเขตของงาน
12 มิ.ย. 2567 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding)
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่
24 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
13 พ.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปร...
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
4 โรคในหน้าฝนที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
วีดีโอประชาสัมพันธ์ โรคมือ เท้า ปาก
โรคพิษสุนัขบ้า
รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467152 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน