การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567     ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ      
 
 
 
   


23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอปรางค์กู่...

19 กันยายน 2566 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดศรีสะเกษได้มีการประชุมหารือครั้งที่ 3/2566 ...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้สบภัยด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย) จำนวน 19 ราย...


23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอปรางค์กู่...

19 กันยายน 2566 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดศรีสะเกษได้มีการประชุมหารือครั้งที่ 3/2566 ...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้สบภัยด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย) จำนวน 19 ราย...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566...

๓ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๖ นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ...

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ...

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ นำโดยนายชิษณุพงศ์ รนตะกมลเศรษฐ์ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566...
 
 
15 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื...
6 ก.ย. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปรางค์กู่
6 ก.ย. 2566 คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 ส.ค. 2566 ประกาศตามหาเจ้าของสุนัข ในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่
30 มิ.ย. 2566 ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน...
30 มิ.ย. 2566 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้...
31 ต.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลปรางค์กู่
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน
12 ต.ค. 2565 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
4 ต.ค. 2565 รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 แบบ สขร.
24 พ.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 420572 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน