การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2566    แผนการดำเนินงาน ปี 2566 39
  21 เม.ย. 2566    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2566 32
  28 เม.ย. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี 2565 146
  19 มิ.ย. 2563    แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ 289
แสดงข้อมูล : 4
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 439034 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน