การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.ย. 2566    โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก "กิน กอด เล่น เล่า" 141
  15 ส.ค. 2566    โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 132
  21 เม.ย. 2566    กิจกรรมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 141
  20 ก.พ. 2566    อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 123
  14 ธ.ค. 2565    กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปี 2566 111
  28 พ.ย. 2565    กิจกรรมการอบรมสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 157
  13 พ.ค. 2565    กองสาธารณสุขแลพสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 84
  31 มี.ค. 2563    กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 334
  20 มี.ค. 2563    การตรวจประเมิน โครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” ประจำปี2563 330
  18 ก.ย. 2562    กิจกรรมเต้นแอโรบิคในตลาดสดเทศบาล 385

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467157 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน