การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 มี.ค. 2566    2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 38
  28 ธ.ค. 2565    28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 36
  28 ก.ย. 2565    28 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 /2565 (ครั้งที่ 1) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 36
  19 ส.ค. 2565    19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 (ครั้งที่ 2) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 29
  8 ส.ค. 2565    8 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 (ครั้งที่ 1)เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 32
  24 มิ.ย. 2565    24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 31
  1 มี.ค. 2565    1 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่1 /2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 40
  29 ธ.ค. 2564    29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่4 /2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 104
  30 ส.ค. 2564    30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 98
  13 ส.ค. 2564    30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 94

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 430768 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน