การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 9
  21 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ปี 2566 28
  11 เม.ย. 2566    ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (2566-2570) 41
  11 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปี (2566-2570) 43
  22 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ (พ.ศ. 2566-2570) 98
  22 ก.ย. 2565    คำสั่งประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 93
  14 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 86
  11 มิ.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 226
  27 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 122
  27 มิ.ย. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๒- ๒๕๖๔ 139
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 461939 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน