การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2567    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปี 2566 10
  8 มี.ค. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 51
  28 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 112
  18 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 114
  21 เม.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 182
  19 มิ.ย. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ 178
  27 มิ.ย. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 184
  21 พ.ย. 2561    สรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต 256
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 456913 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน